STEDSTILPASSEDE LØSNINGER


Med stedstilpassede løsninger menes stedlige forhold som er verd å følge med på, pga. geografisk plassering eller andre lokale særtrekk og/eller satsningsområder. I tillegg kan det være aktuelt å ta med andre åpne datakilder som er generert lokalt f.eks. gjennom byens smartby-satsning, f.eks. sensorisk informasjon. Utvalg av disse kan gjerne kobles med målbare indikatorer fra andre satsningsområder, f.eks. en klima- og miljøplan.

Stedlige situasjoner kan også være:

» For bysentrum i regioner med grense til Sverige/Finland vil det være ekstra relevant å følge utviklingen i grensehandel.
» For kystbyer kan det være aktuelt å følge utviklingen i kysttransporten, både yrkes-/varetransport og trafikk i småbåthavner
» For byer som er cruisedestinasjoner er det relevant å følge utviklingen i anløp og passasjerer. For disse byene vil det også være aktuelt å utarbeide egne sårbarhetsanalyser for å treffe med evt. regulerende tiltak. Dette vil også gjelde for besøk til særskilte destinasjoner f.eks Preikestolen, Trolltunga, Slottet mv.

I tillegg kan det være interessant å sette inn særskilt fokus på effekt av større byutviklingsgrep f.eks. nye kulturhus, bibliotek, kjøpesenter eller bolig- og arbeidsplassområder.