BASISREGNSKAP


I basisregnskapet anbefaler vi de indikatorene som samlet gir det grunnleggende bildet av sentrumsutvikling, samtidig som de består av offentlig tilgjengelige data. Vi har også vektlagt at dataene, i enkle versjoner, kan bearbeides uten spesialisert programvare.

Som tidligere nevnt skjer det rask utvikling innenfor flere av indikatorområdene både mht. aktuelle kilder, samt nye leveranseformer og -formater. Her vil vi presisere at det ved evt. overgang til nye løsninger, parallelt bør vurderes å opprettholde også tidligere praksis i en overgangsperiode for å sikre sammenlignbar historikk.

INDIKATORER


BESØKSREGISTRERING

BESØKS-REGISTRERING

GÅ TIL INDIKATOR
BEBOERE OG ARBEIDSPLASSER

GÅ TIL INDIKATOR