TILVALG


Basisregnskapet vil gi det grunnleggende bildet av sentrumsutviklingen. Samtidig er det andre forhold som kan bidra til en bredere forståelse av utviklingen og prioriteringer av innsatsområder i utviklingsarbeidet. Som omtalt innledningsvis er det imidlertid viktig å balansere det totale arbeidsomfanget, slik at dette ikke blir for omfattende mht. tid og ressurser, da dette vil kunne redusere sannsynligheten for jevnlig oppfølging. Prosjektgruppen har derfor gjort et selektivt utvalg som kan vurderes.

INDIKATORER


REISEINFORMASJON- OG UTVIKLING

GÅ TIL INDIKATOR
SOSIOØKONOMISKE DATA

GÅ TIL INDIKATOR
KLIMAREGNSKAP

GÅ TIL INDIKATOR
VERDIROSEINDIKATORER O.L.

VERDIROSE-INDIKATORER O.L.

GÅ TIL INDIKATOR
RINGVIKNINGSANALYSER

RINGVIKNINGS-ANALYSER

GÅ TIL INDIKATOR
SPØRREUNDERSØKELSER

SPØRRE-UNDERSØKELSER

GÅ TIL INDIKATOR