VEDLEGG


I steget mot å samkjøre slike løsninger forslår vi følgende standardspørsmål:

1. Foretrekker du generelt sett å handle i xx sentrum, utenfor sentrum eller foretrekker du en kombinasjon

2. Hvorfor foretrekker du generelt handle i sentrum?

3. Hvorfor foretrekker du generelt handle utenfor sentrum?

4. Vi vil først gjerne vite hvor ofte du besøker følgende kjøpesenter for handel (flere spm.)

5. Hvor ofte besøker du xx sentrum for handel?

6. Hvor ofte besøker du ulike steder i sentrum som restauranter, kafeer, kaffebarer etc. inntil kl. 18.00 på ettermiddag/kveldstid?

7. Hvor ofte benytter du deg av kulturtilbudene i sentrum som kino, teater, forestillinger, etc.?

8. Hvor ofte besøker du ulike steder i sentrum som restauranter, barer, nattklubber etc. etter kl. 18.00 på kveldnatt

9. Når du besøker xx sentrum på kveld/natt, hvor trygg føler du deg?

10. Kjenner du til når de fleste butikkene i xx sentrum vanligvis stenger på ettermiddagen/kvelden på lørdager

11. Hvordan vil du vurdere xx sentrum generelt sett som handlested når det gjelder følgende forhold og faktorer (flere spm.) med følgende faktorer:

» A xx sentrum som handlested totalt sett

» B ÅpningstiderC Utvalg av butikker

» D Parkering for biler

» E Parkering for sykler

» F Service i butikkene

» G Tilgjengelighet med tanke på transport med buss, tog, ferge eller annen transport

» H Aktiviteter og arrangementer på torget, parker, g gata etc.

12. Hvordan får du greie på hva som skjer i sentrum av aktiviteter, arrangementer og annet?

13. Hvor stor betydning har parkeringsmulighetene for ditt valg av handlested – genereltsett?

14. Er du kjent med parkerings reguleringen i sentrum og gratis parkering i parkeringshusene etter kl. 14.00 p  hverdager og hele lørdager fra kl. 09.00?

15. Er skiltingen ang. parkeringsbestemmelsene i xx sentrum tydelige nok?

16. Arbeider og/eller går du på skole i xx sentrum eller annet sted?

17. Skulle du ønske arbeidsplassen din lå i xx sentrum?

18. Om arbeidsplassen din lå i xx sentrum, hvilke transportmiddel ville du benyttet til/fra jobb da?

19. Hvilket transportmiddel benytter du når du skal til jobb i dag?